अनुकूलन एक्सचेंज दर
किन बेच
USD
133.17 133.77
INR
160.00 160.15
EUR
141.92 142.56
CNY
18.40 18.48
GBP
166.12 166.87
प्रमाणीकरणमा सहयोग
ब्राउजर / खोजी सङ्केत गरिएको सूचीमा
समाचार तथा सुचनाहरु
Questions, Clarifications, Ideas? Please contact us:
01-5917010
16600160016 (Toll free)
+977 9861224637