AI powered
Tariff Search
अनलाइन कर सिम्युलेटर
कर्तव्य र कर
क्यालकुलेटर
प्रमाणीकरणमा सहयोग
ब्राउजर / खोजी सङ्केत गरिएको सूचीमा
अनुकूलन एक्सचेंज दर
Buy Sell
USD
126.18 126.78
INR
160.00 160.15
EUR
131.59 132.22
CNY
18.83 18.92
GBP
152.63 153.35
Questions, Clarifications, Ideas? Please contact us:
01-5917010
16600160016 (Toll free)
+977 9861224637