अनुकूलन एक्सचेंज दर
Buy Sell
USD
132.35 132.95
INR
160.00 160.15
EUR
143.14 143.79
CNY
18.39 18.47
GBP
167.22 167.98
प्रमाणीकरणमा सहयोग
ब्राउजर / खोजी सङ्केत गरिएको सूचीमा
समाचार तथा सुचनाहरु
Questions, Clarifications, Ideas? Please contact us:
01-5917010
16600160016 (Toll free)
+977 9861224637