अनुकूलन एक्सचेंज दर
Buy Sell
USD
131.92 132.52
INR
160.00 160.15
EUR
141.13 141.77
CNY
19.18 19.27
GBP
161.22 161.95
प्रमाणीकरणमा सहयोग
ब्राउजर / खोजी सङ्केत गरिएको सूचीमा
समाचार तथा सुचनाहरु
Questions, Clarifications, Ideas? Please contact us:
01-5917010
16600160016 (Toll free)
+977 9861224637