सीमा शुल्क
अनलाइन कर सिम्युलेटर
कर्तव्य र कर
क्यालकुलेटर
प्रमाणीकरणमा सहयोग
ब्राउजर / खोजी सङ्केत गरिएको सूचीमा
अनुकूलन एक्सचेंज दर
किन बेच
USD
118.17 118.77
INR
160.00 160.15
EUR
138.02 138.72
CNY
18.29 18.38
GBP
160.90 161.72
केहि प्रश्न, स्पष्टीकरण वा विचार भएमा कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्:
01-4117010
16600160016 (टोल फ्री)
+977 9861224637