अनुकूलन एक्सचेंज दर
किन बेच
USD
132.89 133.49
INR
160.00 160.15
EUR
139.56 140.19
CNY
18.20 18.28
GBP
161.16 161.88
प्रमाणीकरणमा सहयोग
ब्राउजर / खोजी सङ्केत गरिएको सूचीमा
समाचार तथा सुचनाहरु
Questions, Clarifications, Ideas? Please contact us:
01-5917010
16600160016 (Toll free)
+977 9861224637