अनुकूलन एक्सचेंज दर
Buy Sell
USD
133.44 134.04
INR
160.00 160.15
EUR
146.00 146.65
CNY
18.38 18.47
GBP
174.01 174.79
प्रमाणीकरणमा सहयोग
ब्राउजर / खोजी सङ्केत गरिएको सूचीमा
समाचार तथा सुचनाहरु
Questions, Clarifications, Ideas? Please contact us:
01-5917010
16600160016 (Toll free)
+977 9861224637