अनुकूलन एक्सचेंज दर
किन बेच
USD
129.82 130.42
INR
160.00 160.15
EUR
136.83 137.46
CNY
18.49 18.58
GBP
159.57 160.31
प्रमाणीकरणमा सहयोग
ब्राउजर / खोजी सङ्केत गरिएको सूचीमा
Questions, Clarifications, Ideas? Please contact us:
01-5917010
16600160016 (Toll free)
+977 9861224637